kwietnia 17, 2009

Małżeństwo z Zajnab

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) został wysłany do wszystkich ludzi, aby przekazać im Boskie Przesłanie. Jednak jego rola nie ograniczała się jedynie do ustnego przekazu, ale także jego sposób życia i zachowanie dostarczały ludziom wskazówek i odpowiedzi na wiele pytań. Stąd wielokrotnie Allah pokierował życiem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) w taki sposób, aby jasno ukazać wiernym pewne kwestie. Jedną z nich jest małżeństwo Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) z Zajnab bint Dżahsz, byłą żoną jego adoptowanego syna – Zajda ibn Harithah. Aby lepiej temat zrozumieć, należy najpierw naświetlić całą sytuację.

W tamtych czasach niewolnictwo było szeroko rozpowszechnione. Dopiero islam je ograniczył, a także kładł nacisk na wyzwalanie niewolników. Przykład dał nam sam Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), który wyzwolił swojego niewolnika – Zajda, po czym go adoptował. Aby podkreślić równość ludzi – czy to wolnych, czy też oswobodzonych z niewoli – Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zwrócił się do Zajnab bint Dżahsz, aby poślubiła Zajda. Zajnab niezbyt entuzjastycznie spełniła to życzenie, jednak jej małżeństwo z Zajdem nie należało do udanych. Zajd poskarżył się Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), lecz on powiedział mu: "Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga!". Mimo to, po jakimś czasie doszło między nimi do rozwodu. Później Zajnab ponownie wyszła za mąż za samego Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zgodnie z nakazem Samego Allaha, co było wielką chlubą dla Zajnab. W owych czasach ludność stawiała adoptowanych synów na równi z rodzonymi pod względem praw i obowiązków, więc nie do pomyślenia było, aby poślubić byłą żonę adoptowanego syna. Poprzez to małżeństwo Allah pokazał więc jasno, że adopcja nie jest tym samym, co więzy krwi czy więzy mleczne, nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby takie małżeństwo zawrzeć. Tak więc żeniąc się z Zajnab, Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) dał niezaprzeczalny dowód na dopuszczalność poślubienia byłych żon adoptowanych synów dla całej społeczności.

W ten sposób Allah wyjaśniał pewne kwestie zawarte w Koranie, aby stały się dla ludzi całkiem jasne. Odnośnie opisanej sytuacji, Allah powiedział:
{A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: "Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga!" - ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony! Nie ma winy Proroka w tym, co nałożył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem ustanowionym przez Niego dla minionych pokoleń. Rozkaz Boga jest rozstrzygnięciem zdecydowanym dla tych, którzy przekazują posłannictwa Boga i obawiają się Go; dla tych, którzy się nie lękają nikogo innego, jak tylko Boga. Bóg wystarczy jako dobrze liczący! Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!} [33:37-40]
Monika

Polecana lektura:
Zajnab bint Dżahsz

1 komentarz:

  1. Jak zatem widzimy, Prorok nigdy nie kazal Zaidowi rozwiesc sie z Zajnab, wrecz przeciwnie, wiele razy kazal mu ja przy sobie zatrzymac, kiedy tamten o rozwod prosil.

    OdpowiedzUsuń

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.