kwietnia 20, 2009

Aisza bint Abu Bakr, żona Proroka

Na początku polecamy zapoznać się z biografią Aiszy (-> TU). Teraz kiedy wiemy już trochę o niej więcej, omówimy kwestię dotyczącą jej wieku w dniu zamążpójścia. Jeśli chodzi o wiek Aiszy w dniu zamążpójścia:
 • z jednej strony jest dosłownie klika hadisów, których przekazicielką ma być sama Aisza i wg których miała lat sześć lub siedem, kiedy małżeństwo zostało zawarte, a dziewięć kiedy zostało skonsumowane;
 • z drugiej strony, mamy dowody wczesnych kronikarzy muzułmańskich, takich jak Ibn Ishaq, które wskazują, że Aisza miała wówczas od 12 do 14 lat, lub była nawet starsza.
Większość muzułmańskich uczonych przyjęło dosłownie przekazy Aiszy, że miała lat 9 kiedy małżeństwo został skonsumowane. Uznają oni, iż Aisza musiała być już w wieku lat 9 dojrzała fizycznie i wkroczyć w wiek dojrzałości płciowej, jak również podkreślają, że małżeństwa w tak młodym wieku były przed Rewolucją Przemysłową akceptowaną praktyką w przeważającej części świata.

Są jednak uczeni muzułmańscy, którzy wskazują na hadisy, które stoją w konflikcie z tymi, przypisywanymi Aiszy (dotyczącymi jej wieku). Jeśli inne tradycje są prawdziwe, oznaczało by to, iż albo Aisza popełniła błąd w obliczeniach, konfabulowała co do swego wieku w dniu zamążpójścia lub iż jej relacje (które zostały spisane ponad 100 lat po jej śmierci) mogły zostać zniekształcone. Jeśli zawierzymy hadisom, które mówią, że była już fizyczne dojrzała (wkroczyła w wiek dojrzałości płciowej) kiedy wyszła za mąż – co jest wielce prawdopodobne w świetle praktyk w innych społeczeństwach w których małżeństwo w młodym wieku jest częste – wówczas te hadisy od Ibn Ishaqa i Tabari’ego oraz innych są o wiele bardziej przekonywujące.

Lat 9 - hadisy
Aisza przekazała: Wysłannik Allaha ożenił się ze mną kiedy miałam lat sześć, i zamieszkałam w jego domu, kiedy miałam lat 9. [Sahih Muslim]

Przekazał Urwa (siostrzeniec Aiszy): Prorok spisał (kontrakt małżeński) z Aiszą, kiedy miała lat sześć, a skonsumował małżeństwo z nią, kiedy miała lat 9, i mieszkała z nim przez dziewięć lat (do jego śmierci). [Sahih Bukhari]

Przekazała Aisza, że Prorok ożenił się z nią kiedy miała lat sześć, a skonsumował małżeństwo kiedy miała lat dziewięc, a potem żyła z nim przez dziewięć lat (tzn. do jego śmierci). [Sahih Bukhari]

Przekazała Aisza: Bawiłam się lalkami w obecności Proroka, i moje koleżanki bawiły się ze mną. Kiedy Wysłannik Allaha wchodził (do mego domu) chowały się, ale Prorok wołał je aby dalej się ze mną bawiły. [Sahih Bukhari]

Przekazała Aisza: Prorok zaręczył się ze mną kiedy miałam lat sześć. Udaliśmy się do Medyny i zatrzymaliśmy w domu Harith Kharzradż. Potem zachorowałam i moje włosy zaczęły wypadać. Później moje włosy odrosły (znowu) i moja matka, Um Ruman, przyszła do mnie, kiedy bawiłam się na huśtawce z moimi koleżankami. Zawołała mnie, i poszłam do niej, nie wiedząc, czego ode mnie chce. Wzięła mnie za rękę i stanęłyśmy na progu domu. Brakowało mi tchu, a kiedy mój oddech się uspokoił, nabrała wody i obyła moją twarz i głowę. Potem zaprowadziła mnie do domu. W domu ujrzałam kilka Ansarek, które powiedziały: "Wszystkiego najlepszego, błogosławieństw Allaha i szczęścia”. Potem przekazała mnie im i one się mną zajęły. [Sahih Bukhari]

12-14/15 lat – dowody historyczne
Według rewizji Ibn Hiszama dotyczącej najwcześniejszej biografii Proroka Muhammada, autorstwa Ibn Ishaqa (zm. 768) Sirat Rasul Allah, Aisza przyjęła islam zanim uczynił to Umar ibn al-Chattab. Jeśli tak było, Aisza nie mogła mieć mniej niż lat 14 w pierwszym roku hidżra – kiedy wyszła za mąż. [Sira, Ibn Hisham, Tom. 1, 227 ]

Tabari przekazuje, że kiedy Abu Bakr planował emigrację do Etiopii (osiem lat przed hidżra), udał się do Mut‘ama, z którego synem Aisza była wówczas zaręczona – i poprosił go, aby zabrał Aiszę, jako żonę swego syna. Mut`am odmówił, ponieważ Abu Bakr przyjął islam. Gdyby Aisza miała tylko sześć lat, kiedy miały miejsce zaręczyny jej i Muhammada, nie byłoby jej wówczas na świecie, kiedy Abu Bakr podjął decyzję o emigracji do Etiopii. [Tahqiq aumar a Siddiqaha Ka'inat, Habibur-Rahman Kandhalwi, 38]

Tabari w swoim traktacie dotyczącym historii islamu przekazuje, że Abu Bakr miał czwórkę dzieci, i wszystkie urodziły się w erze dżahilija – tzw. ignorancji przed nadejściem islamu. Gdyby Aisza urodziła się w erze dżahilija, wówczas nie mogła by mieć mniej niż lat 14 w 1 roku hidżra. [Tarikh al-umam wa al-mamloo'k, Al-Tabari, Tom. 4, str. 50]

“Przed islamem, Abu Bakr wziął za żony dwie kobiety. Pierwszą była Fatima, córka Abdul-Uzza, która urodziła Abdullaha i Asmę. Potem ożenił się z Umm Ruman, która urodziła Abdur-Rahmana i Aiszę. Cała czwórka urodziła się przed islamem”.

Według Ibn Hadżara, Fatima była o pięć lat starsza od Aiszy. Fatima wg przekazów urodziła się, kiedy Muhammad miał 35 lat. Muhammad wyemigrował do Medyny, kiedy miał lat 52, a to oznacza, że Aisza miała lat 14 w pierwszym roku hidżra. [Tamyiz al-Sahabah, Ibn Hajar al-Asqalaniy, Tom. 4, 377]

Wg imama Wali-ud-Din Muhammada ibn Abdullah Al-Khatib (Mishkat al-Masabih) “(Asma) była siostrą Aiszy, żony Proroka, i była o dziesięć lat od niej starsza. W 73 roku hidżra, Asma umarła w wieku 100 lat”. To oznaczałoby, że Asma miała lat 28 w 1 roku hidżra, a to z kolei wskazywałoby na to, że Aisza miała lat 18 w 1 roku hidżra. Zatem Aisza miałaby lat 14-15 w dniu zaręczyn, zaś 19 kiedy małżeństwo zostało skonsumowane. Oznacza to, że urodziła się ona 4-5 lat przed pierwszymi objawieniami (misją proroczą Muhammada).

Ibn Kathir, w swojej książce Al-bidayya wal-nihaya, pisze: "Asma umarła w 73 roku hidżra, mając 100 lat. Była o 10 lat starsza od swojej siostry, Aiszy”.

Maulana Muhammad Ali; Living Thoughts of the Prophet Muhammad: “Wielkim nieporozumieniem jest wiek Aiszy, kiedy wyszła za mąż za Proroka. Ibn Sa‘d stwierdza w Tabaqat, że kiedy Prorok poprosił Abu Bakra (ojca Aiszy) o jej rękę, ten odpowiedział, że Aisza jest już zaręczona z Dżubairem, i że musi najpierw z nim tę kwestię omówić. To oznacza, że Aisza musiała już wówczas zbliżać się do wieku dojrzałości płciowej. Ponownie, Isaba, mówiąc o córce Proroka, Fatimie, mówi, że urodziła się pięć lat przed pierwszym objawieniem (nastaniem islamu) i była o około pięć lat starsza od Aiszy. To wskazuje na to, że Aisza musiała mieć około lat 10 (a nie sześć) w dniu zaręczyn. To poświadcza fakt, że Aisza jak sama stwierdza, kiedy sura Księżyc (w Koranie, sura 54) została objawiona, była wówczas dzieckiem, bawiła się i zapamiętała niektóre objawione wersety. Teraz 54 sura bez wątpienia została objawiona przed szóstym rokiem misji proroczej. Wszystko to wskazuje, na fakt, że Aisza nie mogła mieć mniej niż lat 10 w dniu zaręczyn. Jest również jeden przekaz w Tabaqat, że Aisza miała lat dziewięć w dniu zaręczyn.

Znów, faktem jest że zaręczyny miały miejsce w dziesiątym roku misji proroczej, w miesiącu szawwal, zaś małżeństwo zostało skonsumowane w drugim roku hidżra w tym samym miesiącu, co wskazuje, że pięć pełnych lat minęło między tymi dwoma wydarzeniami. A zatem nie ma wątpliwości, że Aisza miała co najmniej dziewięć lub dziesięć lat w dniu zaręczyn, a 14 lub 15 lat, kiedy małżeństwo zostało skonsumowane”.

W Sahih Bukhariego jest hadis: “W dniu bitwy pod Uhud, kiedy (niektórzy) ludzie wycofali się i zostawili Proroka, widziałem, Aiszę, córkę Abu Bakra, i Umm Sulaim, z sukniami uniesionymi tak, że widać było bransolety na ich kostkach, biegające z bukłakami z wodą (wg innego hadisu: “noszące bukłaki z wodą na plecach”). Potem wlewały wodę do ust ludzi, i wracały by napełnić bukłaki i znów wracały by nalać wody w usta ludzi”. Maulana Muhammad Ali pisze w komentarzu do tego hadisu: “Należy zaznaczyć, że Aisza dołączyła do domu Proroka jedynie na rok przed bitwą pod Uhud. A zatem miałaby wówczas tylko lat 10, który to wiek nie jest z pewnością odpowiednim do tego rodzaju pracy. To również wskazuje na to, że nie mogła mieć wówczas tylko lat 10.”

Dr Muzammil H. Siddiqi, były przewodniczący Islamic Society of North America oraz dyrektor Islamic Society of Orange County, Garden Grove, California; stwierdza: "Aisza była bardzo szczęśliwa w małżeństwie. Wspierała Proroka i uczyła się od niego islamu. Była nauczycielką wielu kobiet i mężczyzn swych czasów. Jej rodzice byli bardzo zadowoleni z tego małżeństwa. Historycznie nie jest potwierdzone, że Aisza miała lat 9, kiedy zamieszkała z Prorokiem. Są różne raporty, które określają jej wiek na od 9 do 24 lat. Jej dojrzałość, inteligencja oraz wkład jaki wniosła za życia Proroka, jak i po jego śmierci, wszystko wskazuje na to, że albo była zaprawdę wyjątkową dziewięciolatką, albo - musiała być starsza. [...] Nikt z współczesnych Prorokowi, żadnej z jego przyjaciół czy wrogów, nie dziwił się ani nie sprzeciwiał temu małżeństwu".

24 komentarze:

 1. Salam Alaikum,
  wartościowe opracowanie.
  Musze przyznać jednak, ze przeokropnie boli mnie, gdy widzę w gazetach, telewizji, internecie przypadki małych dziewczynek, które są wydane za mąz często za 30, 40 lat starszych mężczyzn. W Jemenie, Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Pakistanie, Bangladeszu czy Indiach.. zdarza się to nie rzadko.
  W zeszłym roku uczestniczyłam w spotkaniu, gdzie bardzo popularny w Wlk. Brytanii szejk Bilal Phylips odpowiadał na pytanie w związku z powyższym tematem i zszokował mnie całkowicie.

  W skrócie szejk powołując się na hadisy Aiszy powiedział, że małżeństwa te są w 100% zgodne z Islamem, tak na prawdę nie ma w nich nic kontrowersyjnego, Zachodni Świat jest zakłamany i jedynie szuka pretekstu, aby dokuczyć Muzułmanom. Jeszcze bardziej zszokowała mnie reakcja publiczności zebranej, która na znak aprobaty kiwała głowami, klaskała i robiła takbir.

  Pewnie nie powinnam tego pisać, ale od tamtego wieczoru czuję fizyczny wstyd i żal, nie potrafię się odnaleźć i nie wiem co robić. Nie chcę być częścią społeczności, w której wydawałoby się prominentni uczeni pochwalają, a wręcz zachęcają ludzi do tego typu praktyki.

  Maria

  OdpowiedzUsuń
 2. Mario kochana, zdziwienie twoje mozna zrozumiec i wytlumaczyc. Nie moim tu celem jest zachęcanie do slubu 10-latek, przynajmniej nie wszystkich. Obecnie, dziecko w tym wieku jeszcze pojecia bladego o zyciu małżeńskim nie ma. Jednak nie zawsze i wszedzie tak było; przed obowiązkiem edukacji, dziewczynki od najmłodszych lat uczyly się od swoich matek - jak być pania domu. Było to normalne i naturalne, skoro mezczyzna polowal na zwierza = obiad. Dojrzałość plciowa była znakiem, ze skonczylo się dzieciństwo. Może za często o tym pisze, ale dla przykładu; średniowieczne królewny (nie wspominając o wieśniaczkach) nie czekaly z zamążpójściem do 30-stki. Nasze prababki tez jako 16-stki wychodzily na maz. Z drugiej strony, obecnie narasta takie zjawisko jak wczesna inicjacja seksualna- praktycznie dzieci już wszystko wiedza na ‘te tematy’ i niejednego dorosłego moglyby pouczyc. Niestety system edukacyjne uczy je, ze na małżeństwo jest o wiele za wczesnie i należy bezwzględnie pamiętać o zabezpieczeniu.
  Do czego zmierzam? Osobiście znam kilka przypadkow, kiedy mloda dziewczyna i duzo starszy mężczyna zakochuja się w sobie i pobieraja sie – sa niestety wytykani palcami przez otoczenie. Dlaczego? Skoro podjeli taka decyzje, to przeciez powinna być ich sprawa.
  Wracając do sheiha Philipsa; małżeństwo zgodne z islamem może być zawarte przez każdego dojrzalego fizycznie i umysłowo muzułmanina/muzułmankę bez względu na wiek. Jedyne zastrzezenie do slubu bardzo młodych dziewczat z duzo starszymi mężczyznami, to obowiązek zgody stron i nie wykorzystywanie tego faktu przez opiekunow w celu uzyskania korzyści majatkowych czy innych. Oczywiście realia Bangladeszu czy Arabii sa nieco inne niż europejskie i to należałoby mieć na uwadze.
  Umm Yakoub

  OdpowiedzUsuń
 3. Droga Umm Yakoub oczywiscie, ze iles tam lat temu dziewczynki lat 10-12 wychodzily za maz i zdarzalo sie to, jak slusznie zauwazylas na dworach krolewskich w Europie i w ogole wszedzie na swiecie. Jednakze to jest przeszlosc. Ludzie sie rozwijaja umyslowo i fizycznie ida z postepem, ktorego nie da sie zatrzymac, dlatego madry muzulmanin czy katolik zdaje sobie sprawe, ze co bylo kilkaset lat temu uznawane za norme zdecydowanie nie jest nia w czasach dzisiejszych. Jestesmy ludzmi mamy umysl i powinnismy uczyc sie na bledach przeszlosci, a takimi na pewno mozna uznac zmuszanie kazdego dziecka 10 letniego do bycia kobieta i nie ma tu wyjatkow! Poza tym 16 lat a 10 to jest ogromna roznica stad wiek, w ktorym nie grozi kara za wspolzycie z nastolatka/kiem to w wiekszosci krajow wlasnie 16 lat, a nie powiedzmy 12. Co do roznicy wieku miedzy partnerami - tak zdarza sie, jednakze nikt mi nie wmowi o istnieniu uczucia pomiedzy 16letnia panienka, a 60letnim starcem. Stad wytykanie palcami, a nawet interwencja w takich zwiazkach jest wedlug mnie jak najbardziej wskazana, a juz na pewno nie powinno to byc akceptowane jak napisalas za zgoda stron.

  pozdrawiam
  Natka

  OdpowiedzUsuń
 4. Salam Mario. Chcialam tylko dodac od siebie, ze czasami mam wrazenie, niestety :-(, ze nasi uczeni za bardzo ograniczaja sie jedynie do tego co mowia zrodla i nie konfrontuja ich nauk z rzeczywistoscia i kontekstem, w jakim pewne zjawiska maja miejsce dzis a w jakich mialy miesjce za zycia Proroka, pokoj z nim. Nie chodzi mi tu zupelnie o zabranianie czegos co dozwolone, czy dozwolenie na cos co zakazane, zeby nie bylo nieporozumien. Islam w zaden sposob nie zacheca do malzenstw z mlodymi dziewczynkami, ktore dopiero co osiagnely dojrzalosc plciowa! Problem dzis b. zlozony i uczeni powini byc bardziej wrazliwi na to, co rzeczywiscie sie dzieje.
  Z jednej strony wielu muzulmanow praktykuje islam bardzo wybiorczo, jak juz wspominalam, biora sobie za wykladnie wersety i hadisy mowiace o ich prawach, do tego interpretujac na wlasna reke. Niektorzy jedyne co wiedza, to ze wolno mu uderzyc kobiete i jak mu sie spodoba, wziac 11latke za zone. A to nie ma nic wspolnego z zyciem i przykladem Proroka, pokoj z nim. Na dodatek, trzeba by przeanalizowac, na ile malzenstwa takie dzis nie wynikaja z biedy, jaka cierpi rodzina i ktora chce sie pozbyc corki, zeby miec jedna buzie mniej do wykarmienia i jeszcze sprzecznie z prawem islamu sprzedajac ja (bo ojciec dobija targu z mezem i dar malzenski zatrzymuje dla siebie, no bo bieda, chciwosc, brak znajomosci i poszanowania praw, jakie ALlah nadal kobietom...etc); potem nalezaloby sie dowiedziec, na ile zachowane sa prawa kobiety w takich srodowiskach - wyrazenie zgody na malenstwo z wlasnej i nieprzymuszonej woli, niespowodowane presja rodziny, zachowanie przez nia daru malzenskiego, etc. I caly sek w tym, ze uczeni czy tu czy tam, ograniczaja swoje wyroki, wypowiedzi na ten temat jedynie do tego, co mowia dowody ze zrodel, nie idac ani kroku dalej. Zas szczegolnie dzis, kiedy nie mowia tylko do gromadki wiernych, jaka stawia sie w lokalnym meczecie, ale sa (przynajmniej tak sa postrzegani i takimi byc powinini) najwyzszymi reprezentantami nauk islamu i na dodatek publike maja duzo szersza bo z roznych stron swiata i nie tylko muzulmanska, powinni umiec spojrzec troszke dalej, zrozumiec, na jak duza skale sa potrzebe ich dzialania. Duzo szersza niz jedynie zacytowanie wersetow i hadisow... I Allah wie najlepiej.

  OdpowiedzUsuń
 5. Do Natki: Hmm, tak, kolejna paranoja praw niektorych krajow. Kara za wspolzycie z niepelnoletnia ponizej 16 lat grozi tym, ktorzy maja powyzej osiemanstu - niepelnoletniej bynajmniej nie. A dwoch 13stolatkow za wspolzycie bynajmniej nikt nie ukarze, ba, wg prawa moga sobie wspolzyc ile chca, choc malzenstwa jeszcze zawrzec nie moga, bo jak pisala Sara - to duzo za wczesnie...

  OdpowiedzUsuń
 6. Iman dwoch 13-latkow to dwoje dzieci. 13 latka i 60 latek to juz tylko jedno dziecko i pedofil

  Natka

  OdpowiedzUsuń
 7. No cos czuje, ze dzis sie jednak nie wyrobie z obiadem na czas...
  Natko, przepraszam, o czym Ty mowisz??? Dwoje spolkujacych 13stolatkow to nie sa zadne dzieci, dobrze wiedza, o co w zyciu chodzi i czego chca. Ja takie widuje pod dyskoteka, kiedys widywalam 13stoletnie Angielskie "dziewczynki" na Majorce. Nie wmowisz mi, ze to sa tylko niewinne dzieci nieznajace roznicy miedzy pewnymi sprawami, kiedy same szukaja tylko okazji. Skoro to takie dzieci, gdzie sa ich rodzice??? Nie widze tu absolutnie roznicy miedzy nimi a osoba o jakimkolwiek wieku w gore. 13stolatek moze byc takim samym gwalcicielem jak kazdy inny. Wiec argument o tym, ze z jakiegos powodu prawa zakazuja jest dla mnie calkowicie niewazny. Prawa powinny zakazywac kazdego wspolzycia pozamalzenskiego i karac za nie wszystkich do niego zdolnych, niezaleznie od wieku.

  OdpowiedzUsuń
 8. Swoja droga, tu w Hiszpanii, dziewczynka moze zgodnie z prawem wyjsc za maz od 14 roku zycia i nigdie nie jest napisane ile max moze miec malzonek. Czyli jednak to nie takie dzieci...

  OdpowiedzUsuń
 9. Iman teraz to Ty nie wiesz o czy mowisz. Chcesz mi powiedziec, ze 13latek/tka wie czego chce w zyciu i o co w zyciu chodzi? Wybacz, ale takie twierdzenie jest poprostu smieszne. Gdzie sa ich rodzice, no chyba trzeba sie zapytac nikogo innego tylko tych rodzicow. Tak samo jak w przypadku zgody ojca na slub jego 10letniej corki z mezczyzna w jego wieku. Tez sie pytam no co to za rodzice?

  "Prawa powinny zakazywac kazdego wspolzycia pozamalzenskiego i karac za nie wszystkich do niego zdolnych, niezaleznie od wieku". - z tym sie akurat moge zgodzic.

  Natka

  OdpowiedzUsuń
 10. Wiekszosc 13 latek jest gotowa do podjecia wspolzycia seksualnego i skoro takowe podejmuje to dlaczego jej partnera nazywac lub nie nazywac pedofilem w zaleznosci od wieku.

  Rozumujac w ten sposob uznajemy za pedofili oboje wspolzyjacych ze sobą 13latków, poniewaz pedofilia to "stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym".

  Tylko skoro ktos jest dojzaly fizycznie to jest w okresie popokwitaniowym, czyli nie kwalifikuje sie pod pedofilie...

  Całe to przyklejanie etykietek niekoniecznie sie sprawdza, prawda?

  OdpowiedzUsuń
 11. Serio? 14latka moze tak poprostu wyjsc za maz bez zadnej zgody sadu? hmmm jesli tak rzeczywiscie jest, to hiszpanskie prawo jest wedlug mnie zle.
  Niedawna sprawy z 13letnim ojcem z Anglii odbila sie szerokim echem w mediach na calym swiecie i raczej nie byly to pochlebne glosy akceptacji prawda? I tu lezy roznica. Takie zwiazki pomimo tego, ze sie zdarzaja, nie sa akceptowane przez spoleczenstwo i sa bardzo czesto wytykane palcami. Dlaczego sprawa ma sie inaczej jesli chodzi o malzenstwa z dziecmi w krajach muzulmanskich? Tam jest to wrecz na porzadku dziennym! moze nie we wszystkich krajach, ale na pewno w niektorych.
  Nawiazujac do slow Marii - skoro jacys wielcy islamscy uczeni sami mowia, ze to jest w porzadku i nie ma w tym nic zlego, to czego tu oczekiwac od wyznawcow? Czy ten szejk mial w zwiazku ze swoimi wypowiedziemi jakies klopoty, czy w jakis sposob byl ukarany za swoje slowa?

  Natka

  OdpowiedzUsuń
 12. Dziekuje Hagar, dopelnilas mnie. Tak Natko, dobrze wiem o czym pisze. Nie kazdy 13stolatek jest rowny drugiemu, wiem, bo mam 12stoletniego brata, wiec jeden wczesniej, drugi pozniej. Ale te, ktore ja tu widuje i o ktorych pisze, ha, dalekie sa od niewinnosci dziecka. Chca wspolzyc, decyduja sie na wspolzycie i pewne jego konsekwencje calkowicie swiadomie i wicej -wiele razy rodzice nie maja nic przeciwko (sic!), nawet objasniaja im, jak nalozyc prezerwatywe parnterowi... Wiec dla mnie to nie sa dzieci, bo moze zastanowmy sie w taki razie, kim sa dzieci? Gdzie jest granica miedzy dzieckiem a dojrzalym czlowiekiem odpowiadajacym za konsekwecje swoich czynow? Ja wiem jedno, nie stanowi jej wiek 18stu lat. A ze z ostatnim moim zdaniem sie zgodzilas, to wlasciwie myslimy podobnie i nie ma o co dalej bic piany...

  OdpowiedzUsuń
 13. No dobra nie ma o co bic piany...:-)
  Iman ale odpowiedz mi jeszcze prosze na moje ostatnie pytanie dotyczace tego szejka. Czy uwazasz, ze taka osoba powinna byc w jakis sposob ukarana za swoje slowa i w ogole czy powinna byc uznawana za autorytet?

  Natka

  OdpowiedzUsuń
 14. Natko, odpowiem insza Allah :-), jak dokoncze obiad, zmyje gore naczyn, zjem i wroce do domu ze spotkania, ktore mam w planie :P Tak w trzech zdaniach na szybko tego Ci nie objasnie, niestety ;)

  OdpowiedzUsuń
 15. No wiec jestem. Natko, roznica miedzy Toba a mna polega na tym, ze gdyby dano nam obu mozliwosc ustanowienia prawa o zdolnosci do malzenstwa w panstwie X, bralybysmy pod uwage inne kryteria, a i samo prawo wywodzilybysmy z innych zrodel.
  Ad szejcha i jego wypowiedzi. Zacznijmy od tego, ze mamy tutaj jedynie skrawek kontekstu, jaki przedstawila nam Maria i tylko na nim bazujemy. Nie moge uznac, ze szejch powinien byc ukarany, bo powiedzial, ze takie malzenstwo moze byc legalne w islamie. Od ukarania go, pouczenia, gdyby sie mylil, sa inni uczeni, nie ja. Jesli bazuje on swoja opinie na dowodach przytoczonych w tekscie jw, ma podstawy. Ale - i tu bedzie wielkie ALE:
  Uwazam, ze jesli jego wypowiedz skonczyla sie na tym, to dla mnie lepiej, zeby nie mowil nic, nawet jesli opinia jest zgodna z islamem. Chcialabym, zebys przeczytala uwaznie moj pierwszy komentarz w tym watku, bo tam juz zawarlam glowna mysl. Czasami mam wrazenie, ze niektorzy szejchowie nie zdaja sobie sprawy, jaka odpowiedzialnosc na nich ciazy, kiedy cos mowia i w jakiej rzeczywistosci swiata, muzulmanskiej ummy i stosunkow reszty swiata do niej i jej religii zyja, wciaz zawieszeni miedzy zrodlami i czasami Proroka, pokoj z nim. Nie biorac pod uwage pierwszego i nie wychodzac za ramy drugiego, niestety skutki niektorych ich wypowiedzi sa jakie sa... My, zwykli muzulmanie, odpowiedzialni za nas samych i pare osob nam bliskich, mozemy sobie pozwolic (ba, obysmy tak czynili!) na zycie jedynie w obrebie nauk islamu, praktykowania tego. Natomiast uczeni, oprocz studiowania zrodel, maja zadanie na duzo wieksza skale, polegajace na czynieniu da’wah, dopelnieniu wszelkich staran, zeby zreformowac i pokierowac umme we wlasciwa strone. Ich obowiazkiem jest rowniez potepianie i przeciwdzialanie wszelkim naduzyciom i zlu, jakie moze prowokowac znieksztalcone aplikowanie prawa, czy to ze strony spolecznosci czy ze strony wladz. Moim zdaniem, dzis im do tego wszystkiego ostatniego daleko. Przykre to. To jest jeden z problemow muzulmanskich – brak prawdziwych liderow, reformatorow.
  Potem Natko, podam Ci jeden przyklad. W Algierii, kraju do pewnego stopnia islamskim, ale duzo mniej niz inne, do niedawna aby dwie osoby mogly sie pobrac wg obrzadku muzulmanskiego, wystarczyla zgoda obydwojga, zgoda opiekuna panny mlodej,dar slubny, dwoch swiadkow i odprawienie slubu przez imama. Nie byl konieczny slub cywilny. Kilka lat temu wprowadzono ustawe, ze slub muzulmanski nie moze byc udzielony bez uprzedniego przejscia przez USC i zawarcia zwiazku oficjalnie „na papierze”, bo to on dopiero stanowi o prawach i obowiazkach pary w swietle prawa i ewentualnym domaganiu sie ich w razie problemow. I imamowie nie udzielaja slubu religijnego, jesli sie nie okaze aktu slubu z USC. Dlaczego tak sie stalo? Okazuje sie, ze moralnosc spoleczenstwa jest tak niska, ze przyzwolenie na zwiazki malzenskie, z ktorych przeciez moga byc dzieci, ale za ktore nikt nie jest w stanie powolac do odpowiedzialnosci w razie niedopelnienia praw, prowadzi do przypadkow, kiedy wlasnie kobiety i dzieci zostaja na lodzie, bez ochrony i mozliwosci domagania sie swoich praw. Taka forma zawarcia malzenstwa w niektorych wzbudza zbyt male poczucie obowiazku i odpowiedzialnosci. Z kolei przymus zawarcia zwiazku w swietle prawa, ktore potem moze cie scigac, moze byc hamulcem dla takich sytuacji. I nie ma tu nic sprzecznego z islamem. Panstwo musi dbac o interesy najslabszych i je chronic. Podobnie, w panstwie gdzie dopuszczone sa malzenstwa od momentu dojrzalosci plciowej kobiet, wladze znajac swoj narod, stopien moralnosci bogobojnosci, zdajac sobie sprawe z problemow i naduzyc, jakie zadarzaja sie w przypadkach malzenstw z nimi, moga a nawet powinny wprowadzic odpowiednie restrykcje, zeby wlasnie chronic i zabezpieczyc przed takimi problemami. W spoleczenstwach muzulmanskich, gdzie sie to praktykuje czesto (a takich az tak wiele nie ma, ja mysle, ze jednak przesadzasz...) i wladze wiedza, ze lamane sa prawa kobiet, np. zmusza sie je do tego z roznych powodow (bieda, chciwosc, tradycja...), sprzedaje sie, nie bierze pod uwage ich zdania i woli, badz owocuje w problemy psychologiczne, wtedy dlaczego nie poddac takich przypadkow specjalnemu trybowi, np. zawierania pod warunkiem otrzymania specjalnej zgody od sedziego po zbadaniu przypadku tak przez niego, jak i przez specjalistow, psychologow, ktorzy zadbaliby o upewnienie sie, ze nie ma miejsca zadne naduzycie ani szkoda? I powiem Ci, ze gdyby tak sie stalo, mysle, ze nie slyszelibysmy wiecej o wielu przypadkach. Umma muzulmanska ma b. duzo problemow. Wszystkich nie rozwiazemy w dwa dni. Sek w tym, ze zeby rozwiazywac je nawet powoli, trzeba duzo pracy, dzialan przede wszystkim, bo siedzacych na mimbarach mamy juz b. duzo... To chyba wszystko na dzis i chyba ogolnie ode mnie na temat. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 16. Dzieki Iman za wyczerpujaca odp:-)
  sluby w USC w Algierii to super pomysl.

  Pozdrawiam rowniez serdecznie
  Natka :-)

  OdpowiedzUsuń
 17. Slub w USC to nie nowosc w Alg :-) i pewnie nie bylyby konieczne gdyby panstwo respektowalo te zawierane w meczecie, na co przeciez mozna miec dokument. Moze konkordat z meczetem by podpisac? :-)

  OdpowiedzUsuń
 18. Sara, oczywiscie ze nie nowosc :-) ale nowoscia jest ze imam nie odprawi juz fatihy bez okazania aktu malzenstwa z USC ;) jak to mialo miejsce jeszcze niedawno (oczywiscie, nie dam sobie reki uciac, ze nie ma takich, co prawa nie przestrzegaja i zenia bez aktu). Algieria przyjela akurat takie rozwiazanie, mogla rownie dobrze obydwa polaczyc i w USC robic wszystko z imamem i wg obrzadku, lub ustanowic figure adula jak w Maroku i szarijackiego aktu malzenstwa. Wydaje mi sie, ze cywilny slub i tak w Algierii ma kilka islamskich wymogow malzenskich (koniecznosc obecnosci opiekuna kobiety, ksiazeczka rodzinna z 4 stronami na zony, hehehe :P), choc do konca nim nie jest, bo warunki stawiane przez oboje sie w nim nie zawiera, ani wysokosci mahru (w Maroku np owszem). Zas maz twierdzi, ze meczety zadnych papierow nie wydawaly ani nie wydaja, tzn. imam nie spisuje zadnego dokumentu potwierdzajacego, ze ozenil, fatiha to obrzadek ustny przy swiadkach, wiec moze dlatego ktos papiery wydac musi ;). Sciskam.

  OdpowiedzUsuń
 19. I jeszcze, ad tego, co napisalam do Natki ostatnio, zeby nie bylo ze to tylko faceci moga miec niskie morale, kobiecie tez moze przyjsc do glowy zmiana zdania i mimo iz fatihe ma, bez zadnych konsekwencji prawnych moze goscia tak po prostu zostawic, pojsc z innym... Po prostu dzisiaj na wszystko trzeba i lepiej miec papier ;)

  OdpowiedzUsuń
 20. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 21. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 22. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 23. TU FATMA :-))

  Ja dodam ,z e owszem , na zachodzie było dziwne i nei słuszne zenic mlodziutki dzewczynkiponizej 16 17l. / natomiat dozowliła bym zareczynu w wikeu 14 ale tylko w srod musklum czyu hindu , zareczynu to ejscze eni konsymcja fizyczna- mozna by pzrez 2 - 3l poznawac sie , rodzine prztszla i ejj obyczaje , nawyki :-)) ale niz zgodzila bym sie na rozpoczecie wspołzycia pzred 18r. moze w wyjatkowych syt. 17l. po slubie.

  dlatego ,iz lepsze i bardziej moraln sa zwaizki małzenskei niz sex pozamalzenski !!!!

  dodatkowio ,dziewczeta te ktore nei ccha sei dalej uczyc a aj juz na tyle rioz\wineite aby miec pragnienia sexualne - mogly by zawoerac zwaizki amzenskei ,zareczac i myslałt bui tym 1 -swoim mezu.

  miały by opekuna -meza ktury na nei zarobi m neiw sztscy sa tak utalentowaniz e koncza stidia.
  -o teraz taka 15 l idz e doi zawodowki, super, potem koczy szkole jeslu che sie dalej uczyc to jej to nalezy umoliwic , zapewnic.
  natomiast jesli dalej nie am mozliwiosci , lynb nie cche sie uczyc , skanyczy jakas zawodiwke albo kurs....... to co ????
  pzrecietni rodzice kaza isc do pray , i jest to ciezka praca-fizyczna !!! musi sama na siebei zarobic, bo rodzice nei chca utrztnmtwac....
  go tego ma pragnienia sexualnie, a w klo mlidzi chlopcy pragnacy wazren wrotycznych z nia ...
  i co.... ?
  -Tak mogla by sie zarczyc , wyjsc za amz ... zajac sie domem , mial by cisz e sopokuj ochrone a jak by chciala to by pracowala , jelski nei to amz by jej zapewnil utrztmanie !!!
  - ALE TAKI AMZ MUSIAL BY BYC JUZ DOROSLY MIEC MINIMUM 25L . ALBO STARSZY. USTAWIONY ZDOBRA PRACA I ZAPEWNIC MEISZKANIE. :-))

  Młodzik dopiero co po szkile nei zapewni dziwewczynie ani odpowiedneij emocjonalnej abzy ani finasowej.

  kobeta kobieta dojzewa wczesneij emocjonalnie i fizycznie a mezczyzna pozniej - wiec natrialna jest taka roznica 5- 7l lub 10.

  pozatym mloda kobieta pokorniejsz cchetneij uczy sie od meza i go slycha . A dojzala kobiet ama swoje zdania , poglady ect....
  neiw dsotyosuje sei tak łątwo , ma prztzwyczajenia i jest juz za pozno na slub w wieki 30l .........
  na 1 slub !!!!

  pelno potem poar an kociua łąpe.... i nietalych rozpadajacych sie zwoazlow.

  oboje ludzi zyjac pzrez 30l jako single nei s apotem w stanie tak szybko zgrac sie, ustepwac sobie na wzajem...... poniewaz sredni wiek - ma swoje przyzwyczjenia nie do wuplewienia...

  OdpowiedzUsuń
 24. Salam alikom,
  Moim zdaniem, mimo niejasności w kwestii wieku Aiszy, gdy zaczęła współżyć z Prorokiem, najlepszym i najzdrowszym rozwiązaniem byłoby utrzymywanie muzułmańskiego społeczeństwa w przekonaniu, że miała ona przynajmniej 15 lat. Niestety wielokrotnie naczytałam się o praktykach na Płw. Arabskim i dalej bardziej na wschód, gdzie rodzice wydają za mąż swoje dzieci (dziewczynki) najczęściej z biedy, ale powołując się na nauki Islamu. Czytałam wiele razy o tragicznych skutkach tego zjawiska - dziewczynki, za młode i nie rozwinięte jeszcze płciowo a przede wszystkim w ogóle fizycznie, nie wytrzymują tych tortur ze strony swoich mężów. Kończy się to ich śmiercią. Stąd też dla dobra ludzi, nie powinno być żadnych wątpliwości dot. odpowiedniego wieku. To jest również kwestia moralności - nie potrafię sobie wyobrazić moralności osoby, która zezwala na to.

  OdpowiedzUsuń

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.