kwietnia 02, 2009

jak to jest z tym biciem?

Małgorzata: Jak to jest z tym biciem w Koranie, jak jest ono postrzegane w środowiskach muzułmańskich? Czy nie był on dla pań jakimś hamulcem przed przyjęciem tej religii?


W przypadku sporów rodzinnych, Koran wzywa męża do traktowania żony uprzejmie i aby zawsze miał na uwadze jej zalety. Allah mówi:
{Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity. A jeśli czujecie względem nich wstręt, to, być może, czujecie wstręt do czegoś,w czym Allah umieścił wielkie dobro.} [Koran 4:19]

Jeśli problem dotyczy zachowania żony, mąż może namawiać ją do poprawy i apelować do jej rozsądku. W większości przypadków środek ten może być wystarczający. W przypadku, gdy problem nadal występuje, mąż może wyrazić swoje niezadowolenie w inny pokojowy sposób, poprzez spanie w oddzielnym łóżku. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy żona nadal umyślnie znęca się, wyraża pogardę w stosunku do męża i lekceważy jej obowiązki małżeńskie. Zamiast rozwodu, mąż może odwołać się do innego środka, który może pomóc, przynajmniej w niektórych przypadkach. Taki środek jest dokładnie opisany jako delikatne klepnięcie na ciele, ale nigdy nie w twarz, traktując to bardziej jako symboliczny środek napomnienia niż kary. Może tak uczynić tylko w skrajnych przypadkach i tylko wtedy, jeżeli na pewno poprawiłoby to sytuację. Jednakże, jeśli istnieje obawa, że mogłoby to pogorszyć stosunki lub być powodem rozpadu rodziny, to powinien tego zaniechać całkowicie. Allah mówi:

{Mężczyzni są opiekunami kobiet ze względu na to, że Allah dał wyższość (siłę) jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Allah. I te, wobec których nieposłuszeństwa i złego postępowania (nuszuz) się boicie, (najpierw) napominajcie je, (następnie) nie dzielcie z nimi łoża i (ostatecznie) uderzcie je (lekko, jeśli to konieczne)! A jeśli są wam posłuszne, to nie stosujcie wobec nich przymusu. Zaprawdę, Allah jest Wzniosły, Wielki!} [Koran,4:34]

Nawet tutaj to maksymalne działanie jest ograniczone przez nastepujące punkty:

a) musi to stanowić rzadki wyjątek od reguły wzajemnego szacunku, życzliwości i odpowiedniego traktowania. Na podstawie Koranu i hadisów środek ten może być stosowany jedynie w przypadkach niegodziwości ze strony żony lub skrajnego powstrzymania się i odrzucenia spełnienia racjonalnej prośby męża. Nawet wtedy, inne środki, takie jak zachęta, należy zastosować najpierw.

b) zgodnie z hadisem, nie jest dopuszczalne uderzyć kogokolwiek w twarz oraz powodować jakąkolwiek krzywdę. Co hadis definiuje jako „dharban ghajra mubarrih” lub „lekkie, niedotkliwe, niebolesne uderzenie”, zostało zinterpretowane przez wczesnych uczonych jako (symboliczne) zastosowanie misłaku (cienkiej łodyżki używanej jako szczoteczki do zębów przez Proroka)! Ponadto, jako dopuszczalne "uderzenie" zostało określone to, które nie pozostawia śladu na ciele (czyli na tyle lekkie). Interesujący jest fakt, że to określenie stanowi kryterium stosowane we współczesnym prawie Ameryki, aby oddzielić lekkie i nieszkodliwe uderzenie(klepnięcie) od uderzenia z "nadużyciem" w sensie prawnym. To jasno pokazuje, że nawet ta skrajna ostateczność nie spełnia definicji "fizycznego znęcania", " przemocy w rodzinie", lub „bicia żony" w prawie 20 wieku liberalnej demokracji.

c) dopuszczalność takiego symbolicznego wyrazu powagi sytuacji nie oznacza, że jest to zalecane. W kilku hadisach, Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) zniechęca do tego środka. Jego słowa są następujące: "Nie bijcie kobiet sług Allaha"; "Niektóre (kobiety) odwiedziły moją rodzinę, skarżąc się na swoich mężów (o pobicie ich). Ci (mężowie) nie są najlepszymi z was"; "[Czyż nie jest hańbą, że] jeden z was bije swoją żonę, jak [bez skrupułów] bije niewolnika, a później, pod koniec dnia, z nią śpi?" (Patrz Rijad Al-Salihin,137-140). W innym hadisie Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: “Jak którykolwiek z was może bić swoją żonę, jak bije wielbłąda, a następnie spać z nią?..." (Sahih Al-Bukhari, Rozdz. 8. hadis 68, str. 42-43).

d) prawdziwym naśladowaniem sunny jest podążanie za przykładem Proroka Muhamma (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który nigdy nie uciekał się do tego środka, niezależnie od okoliczności.

e) islamskie nauki są uniwersalne w naturze. Stanowią odpowiedź na potrzeby i okoliczności różnych czasów, kultur i okoliczności. Niektóre środki mogą sprawdzać się w niektórych przypadkach i kulturach lub u niektórych osób, ale nie będą skuteczne w innych. Z definicji, "dopuszczalność" aktu, nie oznacza, że jest on wymagany, popierany czy zalecany. W rzeczywistości byłoby lepiej określić granicę dopuszczalności, tak jak w tym przypadku, zamiast pozostawiać go nieograniczonym i bez zastrzeżeń, lub całkowicie ignorować go. Wobec braku ścisłych wytycznych, osoby mogą interpretować sprawy na swój sposób, co może prowadzić do przesady i realnych nadużyć.

f) wszelka przesada, okrucieństwo, przemoc w rodzinie, lub nadużycia popełnione przez każdego "muzułmanina" nigdy nie znajdzie rzetelnego usprawiedliwienia w objawionym tekście (Koran lub hadisy). Za takie ekscesy i przemoc powinno obwiniać się osobę, która nie postępuje zgodnie z prawdziwą sunną Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z nim).

Dr Jamal Badawi

Przyjrzyjmy się również, jak był interpretowany werset 4:34 przez uczonych spośród Towarzyszy Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) i pierwszych prawych pokoleń muzułmanów:

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPOSŁUSZEŃSTWA ŻONY
Allah powiedział: {A te, których nieposłuszeństwa (nuszuz) się boicie} - co oznacza: kobieta, u której zaobserwujecie nieposłuszeństwo wobec jej męża, na przykład, kiedy zachowuje się, jakby górowała nad nim, nie słucha go, ignoruje, czuje do niego niechęć, itd. Kiedy oznaki te pojawiają się u kobiety, mąż powinien ją pouczyć i przypomnieć o karze Allaha, jeśli będzie mu nieposłuszna. W rzeczy samej, Allah nakazał żonie być posłuszną mężowi i zabronił jej nieposłuszeństwa, ze względu na ogrom jego praw i wszystko, co dla niej robi. (...)

Słowa Allaha: {pozostawiajcie je w łożach} – Ali bin Abi Talha przekazał, że Ibn Abbas powiedział: „Opuszczanie odnosi się do zaniechania współżycia, leżenia na jej łożu plecami do niej”. Kilku innych stwierdziło podobnie. As-Suddi, Ad-Dahhak, Ikrimah i Ibn Abbas w innym przekazie dodali: „Nieodzywania się do niej i nierozmawiania z nią”. Muałija bin Hajda Al-Quszajri powiedział: „Wysłanniku Allaha! Jakie prawo posiada żona któregoś z nas względem niego?”. Prorok powiedział: „Byś ją żywił, kiedy jesz, odziewał ją, kiedy kupujesz odzież dla siebie i nie bił jej w twarz czy przeklinał, i nie opuszczał jej, chyba że w obrębie domu” (Sunan, Musnad).

Słowa Allaha: {uderzajcie je} - oznaczają: jeśli pouczenia i opuszczenie jej w łożu nie przynosi pożądanych rezultatów, wolno wam ukarać żonę, nie uderzając jej dotkliwie. Dżabir powiedział, że podczas Pożegnalnej Pielgrzymki Prorok powiedział: „Bójcie się Allaha względem kobiet, albowiem one są waszymi pomocnicami. Przysługuje wam od nich prawo, by nie pozwalały nikomu, komu nie chcecie przestępować przez wasz próg. A jeśli tak uczynią, wolno wam je lekko uderzyć. Im przysługuje od was prawo do zapewnienia im pożywienia i odziania w rozsądny sposób” (Muslim). Ibn Abbas i kilku innych powiedziało, że werset ten odnosi się do uderzeń, które nie są silne. Al-Hasan Al-Basri powiedział, że oznacza to uderzenia, które nie są dotkliwe.

JEŚLI ŻONA JEST POSŁUSZNA MĘŻOWI NIE WOLNO STOSOWAĆ WOBEC NIEJ ŻADNYCH ŚRÓDKÓW POPRAWCZYCH
Allah powiedział: {A jeśli są wam posłuszne, nie stosujcie wobec nich żadnych środków} - co oznacza: jeśli żona posłuszna jest mężowi we wszystkim, na co Allah zezwolił, mężowi nie wolno stosować żadnych środków poprawczych wobec żony. Dlatego w tym przypadku mąż nie ma prawa jej uderzyć czy stronić od niej w łożu.

Słowa Allaha: {Zaprawdę, Allah jest Wzniosły, Wielki} - przypominają mężczyznom, że jeśli dopuszczą się bezzasadnych wykroczeń wobec żon, Allah, Wzniosły, Wielki jest ich Obrońcą i zemści się na tych, którzy popełniają wobec nich wykroczenia i traktują je niesprawiedliwie.

ŹRÓDŁA:
Wife Beating in Islamic Perspective
"Tafsir Ibn Kasira Świętej Księgi Koranu", Sura Kobiety (an-Nisa), w. 34.

Sanak

11 komentarzy:

 1. Mnie nie zniechecilo do islamu,poniewaz jesli sie pozna, co na ten temat mowi Sunna Proroka (pokoj i blogoslawienstwo Allaha niech beda z nim) wowczas mozna zrozumiec,ze werset ten ma za zadanie pokazanie mezczyznie,aby nie dzialal pochopnie i impulsywnie w chwili wielkiego gniewu,ale zeby na spokojnie przemyslal,co moze zrobic,zeby zone sprowadzic na prosta droge. Kiedy generalnie dochodzi do bicia? W wiekszosci przypadkow z powodu impulsywnego, agresywnego zachowania,kiedy najpierw robimy a pozniej myslimy.Ale Allah mowi,zeby w chwili kiedy zona zachowuje sie w skrajnie zly, arogancki sposob sprobowac w jak najdelikatniejszy i madry sposob wytlumaczyc jej,ze zle postepuje,ze lamie prawo Allaha i przypomniec jej, ze zachowanie, ktorego sie dopuscila nie jest akceptowane przez islam. Allaha pokazuje,ze sa inne drogi do rozwiazania problemu, niz odrazu bicie. Prorok jest najlepszym przykladem jak powinno sie postepowac,on nigdy nie podniosl reki nawet na niewolnika i nie pochwalal bicia kobiet przez mezow.A mezczyzni najczesciej najpierw bija a pozniej mysla niestety...
  Prorok (pokoj i blogoslawienstwo niech beda z nim)powiedzial: "Nie bijcie kobiet sług Allaha"; "Niektóre (kobiety) odwiedziły moją rodzinę skarżąc się na swoich mężów (o pobicie ich). Ci (mężowie) nie są
  najlepszymi z was" i "[ Nie jest hańbą, że] jeden z was bije swoją żonę, jak
  [bez skrupułów] bije niewolnika, a póżniej, pod koniec dnia,z nią śpi? " (Patrz
  Rijad Al-Salihin,137-140).

  OdpowiedzUsuń
 2. A co powiedzą Panie na taki fragment Koranu:
  "Jeżeli żony okazują brak posłuszeństwa, karzcie je, nie dzielcie z nimi łóżka i bijcie je" (4:34) lub: "Wasze żony są dla was polem do zaorania, korzystajcie więc z nich kiedy chcecie i jak chcecie" (2:223)

  OdpowiedzUsuń
 3. Witaj Paulo. Werset 4:34 zostal szerzej wyjasniony w odpowiedzi (patrz tekst posta). Jesli chodzi o werset 2:223, to nie wiem, z jakiego tlumaczenia korzystalas, ale jest ono bledne. Poprawnie brzmi: {Wasze żony są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie}.
  Slowa "polem uprawnym" oznaczaja: miejscem ciazy.
  Slowa {Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie} oznaczaja: którędy chcecie, od przodu lub od tyłu, dopóki stosunek odbywa się w jednym otworze (żeńskim organie płciowym), jak wskazują autentyczne hadisy. Na przykład, Ibn Al-Munkadir powiedział, że słyszał, jak Dżabir powiedział, że żydzi utrzymywali, iż jeśli mężczyzna odbywa stosunek ze swoją żoną od tyłu (w pochwie), potomstwo urodzi się zezowate. Wtedy został objawiony ten Werset: {Wasze żony są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie}.
  Zrodlo: Tafsir Ibn Kasira.

  OdpowiedzUsuń
 4. Pani Paulo. Z tego wlasnie powodu uczeni muzulmanscy nie pochwalaja tlumaczenia Koranu bez wytlumaczenia, czyli Tafsiru. Doprawdy, zaoszczedziloby to wielu pytan i niejasnosci. W islamie mamy dokladne przekazy odnosnie gdzie, kiedy, w jakich okolicznosciach dany werset z Koranu zostal objawiony. Wiedza o tym pozwala na unikanie wielu nadinterpretacji. Czasem niemuzulmanie zdaja sie sadzic, ze my - muzulmanki nie mamy pojecia o tym, co znajduje sie w naszej Ksiedze i podajac wyrwany z kontekstu werset staraja sie nas zaskoczyc lub zniechecic. Nic bardziej mylnego- czy uwaza Pani, ze ktoras z nas przyjelaby calym sercem religie, ktora np. oferuje nam jedynie pozycje ofiary meskiej dominacji? Wiekszosc z nas juz na poczatku swojej drogi rozwiala podobne watpliwosci poprzez wiedze o faktycznych naukach islamu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Witajcie. Ad komentarza Sary, z korym calkowicie sie zgadzam, ma sza Allah, chcialam dodac, ze jednym z najczesciej popelnianych bledow przez niemuzulmanow, jak i niestety przez niektorych muzulmanow :-( jest interpretacja tekstow zrodlowych islamu - stad samej religii - na wyrywki i wlasna reke czyli: biore jeden werset i filozofuje, wyciagam sobie wnioski. Ci, ktorzy tak czynia, nigdy nie beda w stanie ujrzec nawet ulamka tego, co sie za nimi kryje, bo ignoruja calkowicie zasady hermeneutyki owych zrodel. Najlepsza interpretacja Koranu jest sam Koran - czyli wersety odnoszace sie, zwiazane z wersetem, ktorego znaczenie chcemy poznac - potem sunna, potem interpretacje Towarzyszy, Nastepcow, etc. Wszystkie zrodla sa ze soba powiazane i tylko w swietle tych powiazan, tylko na podstawie glebszej wiedzy o nich mozemy poznawac prawdziwego, jakze obszernego, bogatego i wzbogacajacego ducha islamu oraz poznac jego znaczenia.
  Od siebie dodam, ze nie pamietam, aby ten werset byl dla mnie problemem ani zadnym hamulcem. Jak jest postrzegane w srodowiskach muzulmanskich - to zbyt ogolne pytanie, bo tych srodowisk jest wiele i sa bardzo roznorodne, stad trudno mi generalizowac. Sa mezczyzni, ktorzy nie maja skrupulow w przylaniu zonie, bo - jak juz mowilam - poza tym jednym wersetem nie wiele wiecej znaja z islamu. Sa tacy, ktorzy korzystaja z niego, ale tak jak nakazuje islam - tylo w ostatecznosci, kiedy zona juz naprawde przesadzi (i prosze mi wierzyc, niektore kobiety naprawde potrafia uprzykrzyc zycie...) i nie czyniac jej krzywdy, a sa i inni, ktorzy z niego nie korzystaja, bo tak wola albo mimo wszelkich wad zony nie sa w stanie na nie podniesc reki, albo po prostu nie ma potrzeby :-) Tych ostatnich przypadkow znam bardzo duzo :D

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy kiedy kobieta jest niezadowolona z meza tez moze to okazac poprzez "wyraznie swojego niezadowolenia w inny pokojowy sposób, poprzez spanie w oddzielnym łóżku "?. Albo kiedy upominanie go nie przynosi rezultatow, to moze go na przyklad kopnac (tylko nie w twarz), tak aby nie zostawic siniaka? A jesli nie, to dlaczego to dziala tylko w jedna strone i jak kobieta niezadowolona z meza ma postepowac wedlug islamu?

  OdpowiedzUsuń
 7. Kiedy kobieta jest z czegos niezadowolona,powinna porozmawiac z mezem mu to powiedziec.Jesli maz nie spelnia swoich obwiazkow lub nie praktykuje religii kobieta, powinna napomniec meza,ze zle czyni i przypomniec mu o jego obwiazkach,jesli nie poslucha,to najlepiej,aby poszla do kogos starszego z rodziny ,kto moglby wplynac na meza lub isc do sedziego lub uczonego,a ostatecznie,jak nic nie pomoze,to ma prawo wystapic o rozwod.ja osobiscie nie polecalabym proby bicia meza,ze wzgledu na kobiety bezpieczenstwo.Kobieta powinna postapic tak ,aby osiagnac pozytwny skutek i naprowadzic meza na prosta doge.madra zona wie,jak postepowac,aby maz jej posluchal.

  ps.a kto mowil o kopaniu?prosze uwaznie przeczytac,tutaj chodzi o klepniecie.prosze sobie wyobrazic uderzenie szczoteczka do zebow,czy to mozna przyrownac do kopniecia?zreszta,jak bylo juz wytluamaczone wyzej,mozna to zastosowac tylko wtedy kiedy jest sie pewnym,ze pomoze to,ale jesli bedzie mialo to jeszcze gorszy skutek,to nie powinno sie tego srodka stosowac.Allah wie najlepiej.

  OdpowiedzUsuń
 8. Jak to z tym biciem? A ja zapytam jak to z tym zabijaniem. Właśnie wczoraj talibowie znów zabili w USA niewinnych ludzi.
  A czy Allach pozwolił zabić niewinnego Polaka w Pakistanie? Przecież on nie był tam na wojnie tylko szukał ropy . Być może dzięki jego pracy żyłoby im się lepiej. Wiem, odpowiecie że Chrześcijanie nie są lepsi i tu zgoda. No chyba że Wasza religia pozwala zabijać niewinnych w co nie wierzę. Bardzo proszę o odpowiedź.
  Roma Wołosz

  OdpowiedzUsuń
 9. Droga Romo,odpowiedz na twoje pytanie mozesz przeczytac tutaj:

  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/dzihad-i-wojna/dzihad-a-atakowanie-cywili

  http://muzulmanki.blogspot.com/2009/02/zabojstwo-polskiego-geologa-w.html#comments

  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/dzihad-i-wojna

  juz wiele razy pisalysmy,ze nie kazda osoba bedaca muzulmaninem postepuje wedlug zasad tej religii.mnie natomiast przyszlo do glowy pytanie,czemu,jak mowi sie o niemzulmanach zabijajacych innych ludzi,jak np.tragedia w szkole w Niemczech lub USA,itp. wowczas nie mowi sie,ze to terrorysta i nie podkresla sie religii jaka wyznaje,ale zawsze mowi sie,ze to chory psychicznie czlowiek.ciekawe.


  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 10. Droga Sanak. Nie zadałam tego pytania żeby Wam dokuczyć lub próbować uświadamiać że wasza religia jest zła. Podziwiam ludzi, którzy wierzą i naprawdę wykonują przykazania wiary. Czy jest to chrześcijaństwo czy islam. Założenia mojej czy twojej wiary są super, gorzej z wykonaniem. O tym, że nie wszyscy muzułmanie postępują według zasad Koranu doskonale wiem, bo w czasie studiów mieszkałam koło dwóch Arabów. W weekendy odwiedzało ich całe mnóstwo innych Arabów z rożnych krajów. Przez 2 lata mieszkania praktycznie w jednym mieszkaniu ( mieliśmy jedną łazienkę ) poznałam ich wszystkich doskonale. Ale nie o tym, choć dużo ciekawego można by opowiadać. Zresztą tak samo postępowanie moich współbraci niewiele niestety ma wspólnego z Biblią.
  Chcę Ci tylko powiedzieć, że za dużo tego - niestety islamskiego terroryzmu.
  Pięknie piszecie o swojej wierze, ale póki będzie tak dużo ataków na niewinnych ludzi, trudno będzie Wam przekonać do swojej religii, czyli właściwie do siebie. Świat się niestety Was boi. A porównanie tragedii w szkołach, do precyzyjnie zorganizowanych akcji chyba nie do końca jest zasadne.
  A przecież moglibyśmy żyć koło siebie i wzajemnie się szanować.
  Pozdrowienia Roma

  OdpowiedzUsuń
 11. Witaj Romo.
  Mam nadzieje, ze odpowiedz Sanak dostarczyla Ci potrzebnych informacji. Nas tez boli, ze istnieja takie zjawiska jak terroryzm ze strony muzulmanow, tak jak boli nas ich kazde inne zle postepowanie i ich konsekwencje. O tym nas uswiadamiac nie musisz, ani o tym, ze ludzie sie nas boja - choc nie zgadzam sie, by jedynymi tego winnymi byli zli muzulmanie...- bo tego doswiadczamy na wlasnej skorze.
  Do islamu nikogo przekonac sie nie staramy, jedyne co mozemy to starac sie mowic ludziom o nim prawde w tych czasach totalnej ignorancji na jego temat, rozwiac pewne mity, jak ten, ze nasza religia do takich aktow zacheca, czy na nie przyzwala, i mimo iz do mozliwosci mediow nam daleko, jak na razie doswiadczenie pokazuje, ze nie jest to walka z wiatrakami :-) alhamdulillah, bo jednak i mimo wszystko co raz wiecej ludzi SAMYCH SIE do tej religii i do nas przekonuje, a nawet jesli nie, to przynajmniej uwalniaja sie od uprzedzen, strachu.
  Ja zyje kolo innych i wzajemnie sie szanujemy.

  OdpowiedzUsuń

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.