października 22, 2008

subhana Allah, alhamdu lillah, la ilaha illa Allah...

Co znaczą te słowa? Osoby, które mają bądź miały styczność z muzułmańskim środowiskiem, znają już zapewne niektóre z nich. Tym zaś, dla których jest to nowe doświadczenie, może wydawać się dziwnym (lub może ich nawet drażnić...?), kiedy muzułmanin, muzułmanka wtrącają w rozmowie jakieś niezrozumiałe słowa.

Dlaczego tak się dzieje? W religii islamu jest dużo zwrotów należących do tzw. zikru, czyli wspominania Allaha, o różnym znaczeniu i używanych przy różnych okazjach. Niektóre z nich znajdują odpowiednich w innych językach, jak w polskim, mimo iż pochodzą z innych religii (co tylko świadczy o ich wspólnym pochodzeniu i podobieństwach :)). My, muzułmanie stosujemy je w mowie i piśmie, i stanowią ich integralną część.

Braciom i siostrom urodzonym w krajach muzułmańskich, którzy władają klasycznym językiem arabskim lub arabskim dialektalnym, dość trudno jest używać odpowiedników w rozmowie prowadzonej w innym języku. Dlatego mówią je przeważnie w "wersji oryginalnej". Na podstawie własnych obserwacji i analiz wnioskuję, że wynika to z faktu, iż dla nich język arabski, a szczególnie słownictwo związane z religią, mają pewien święty wymiar, bo źródła islamu zostały objawione, przekazane i zapisane właśnie po arabsku, oraz dlatego, że w tym języku przekazano im religię.

Teraz, ponieważ w dużej mierze konwertyci mają styczność właśnie z rodowitymi muzułmanami jw., stąd uczą się z czasem różnych tego typu zwrotów i szybko przyswajają je w mowie potocznej, aż przychodzi moment, że używają ich bezwiednie. W rozmowie z muzułmanami nie sprawia to problemu, bo każdy z nas je zna. Jednak kiedy rozmawiamy z nie-muzułmanami, maniery, jakich nauczył nas Prorok nakazują, byśmy mówili do ludzi w sposób zrozumiały i kiedy jest trzech, to dwoje z nich nie powinno rozmawiać w języku, którego trzeci nie rozumie. Dlatego, jeśli użyjemy jakiegoś zwrotu nieświadomie, powinniśmy go wyjaśnić rozmówcy/com (może to być dobry sposób na da'łah, czyli zaproszenie do islamu) lub, jeśli istnieje odpowiednik w języku, w jakim prowadzimy konwersację, użyć go. Postanowiłam spisać tutaj dla Czytelników taką małą listę podstawowych zwrotów i wyjaśnić ich znaczenia. Proszę również o wyrozumiałość dla braci i sióstr, którzy używają ich w słowie mówionym i pisanym bez wyjaśnienia, bo jak już mówiłam, wchodzi nam w krew ;-). Oto one:
 • Salam alajkum - Pokój z Wami - to muzułmańskie pozdrowienie, dość znane nawet "laikom".

 • La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah - Nie ma boga poza Allahem i Muhammad jest Wysłannikiem Allaha - muzułmańskie wyznanie wiary, które powtarzamy wiele razy dziennie (a przynajmniej powinniśmy), np. w modlitwie; kiedy wstajemy lub kładziemy się spać, itd.
 • Subhana Allah - Cześć Allahowi - wychwalenie Boga za coś o czym wspominamy, np. "Jaka pięknie świeci dziś słońce, subhana Allah" - bo świeci dzięki Niemu - jego Stworzycielowi, i z Jego woli. Służy również do wyrażania zdziwienia wobec jakiegoś wydarzenia, sytuacji.
 • Alhamdu lillah - Wszelka chwała Allahowi - wychwalenie Boga, cokolwiek nam się przydarza, szczególnie za rzeczy dobre, Jego dary - jest wtedy wyrazem wdzięczności, np. po spożyciu posiłku; ale również w momentach gorszych, bo muzułmanie wierzymy, że we wszystkim, nawet w nieszczęściach, jakie nas spotykają, jest dla nas dobro. Np. kiedy ktoś pyta nas: "Jak się masz, co u Ciebie?", odpowiadamy: "Alhamdu lillah, dobrze". Ja zastępuję je polskim "Chwała Bogu".
 • Szukru lillah - Dzięki Bogu - wyrażenie wdzięczności Bogu.
 • Allahu akbar! - Allah jest Największy - proklamacja wielkości Boga, kórej przejawy dostrzegamy w Jego stworzeniu, naszym życiu, itd. Np. kiedy jesteśmy świadkami narodzin dziecka, mówimy "Allahu akbar!", wyrażając podziw dla wielkości Boga w sposobie, w jaki nas stwarza i mnozy.
 • In sza Allah - Jeśli Allah zechce; jeśli Bóg da - bardzo częsty, jeśli nie najczęstszy zwrot, wyrażający wiarę, iż wszystko dzieje się z Jego woli, i wszystko jest jej poddane. Mówimy go zawsze, wspominając jakąkolwiek, nawet najbardziej prozaiczną czynność do zrealizowania w przyszłości, zamiar, np.: "Jutro pójdę do fryzjera, in sza Allah".
 • Ma sza Allah
  - dosł.: co Allah zechciał, tak jak Allah zechciał - może wyrażać podziw dla czegoś, co Allah stworzył, przeznaczył, bądź pochwałę dla innej osoby. Może także oznaczać akceptację Jego wyroku, czy dobrego czy nie. Np. "Brat Muhammad wspaniale recytuje Koran, ma sza Allah!".
 • Bismillah
  - W imię Allaha - wypowiadamy te słowa, rozpoczynając jakąkolwiek czynność, np. rozmowę z kimś; przed posiłkiem, wyjściem z domu, włożeniem ubrania, recytacją Koranu, itd, itd, itd. Wynika z faktu, że wszystkie nasze czyny powinniśmy robić z intencją zadowolenia Allaha i jedynie dla Niego. Formuła ma również właściwości ochronne.
 • Astaghfirullah - Proszę Allaha o wybaczenie; niech mi Bóg wybaczy - prośba do Boga o wybaczenie popełnionych grzechów, czy jakiegoś konkretnego, który wzmiankujemy. Np. "Jak źle się wczoraj zachowałam wobec siostry Aiszy, astaghfirullah!".

Myślę, że to najbardziej podstawowe wyrażenia, których najczęściej używamy. Wszystkie są wspomnieniem Boga, co nakazał nam czynić w wielu miejscach w Koranie, jak np.:

[Koran 2:152] {Wspominajcie Mnie więc, a Ja was będę wspominać! Bądźcie Mi wdzięczni i nie bądźcie względem Mnie niewdzięcznymi!}
[Koran 33:41] {O wy, którzy wierzycie!Wspominajcie Boga częstym wspominaniem!}

Niektóre z nich można również recytować określoną liczbę razy pod rząd, jak nauczył nas Prorok, pokój z nim, czcząc w ten sposób Allaha. Np. po każdej modlitwie mówimy 33 razy subhana Allah, 33 razy alhamdu lillah, 33 razy Allahu akbar.

Iman

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.