września 10, 2009

Laylat al Qadr

Dziś w porze modlitwy wieczornej - magrib - rozpoczyna się najważniejszy dla nas czas ramadanu. Na jedną z ostatnich dziesięciu nocy przypada Noc Przeznaczenia.

Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia - lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch (Gabriel) zstępują tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to pokój, aż do pojawienia się zorzy porannej [Koran 97:1-5]


Czym jest Noc Przeznaczenia?

  • Rocznicą zesłania Koranu. Właśnie tej nocy został po raz pierwszy objawiony Koran. Wierzymy, że Prorok Mohammed (pokój z nim) usłyszał Koran w całości, jednak nie zapamiętał go. Późniejsze objawienia były więc „odświeżeniem” informacji.

  • Czasem przebaczenia. Prorok (pokój z nim) powiedział o tej nocy: „Allah wybaczy wszystkie grzechy wiernemu, którego modlitwy wznoszone w Lajlat al-Qadr płyną szczerze z serca, w nadziei na nagrodę od Allaha (posiadającego czystą i szczerą intencję zadowolenia Stwórcy - przyp.)”.

  • Czasem spokoju i bezwzględnego zaufania Allahowi. Wierni gromadzący się na modlitwach nocnych, czytający w tym czasie Koran i wspominający Allah zwracają swoje myśli tylko w Jego stronę, oddalają się psychicznie od wszelkich konfliktów, w jakie są uwikłani.


Kiedy przypada?

W tej sprawie nie ma jednoznacznej opinii. Istnieje kilka autentycznych hadisów mówiących o tym i na ich podstawie najbezpieczniejsze wydaje się być założenie, że przypada w ciągu ostatnich nieparzystych nocy ramadanu. Jednak wobec konfliktu między państwami islamskimi, braku jedności w rozpoczęciu i zakończeniu postu, wierni, którym naprawdę zależy na Lajlat al-Qadr i błogosławieństwach wynikających z niej, spędzają w meczecie wszystkie dziesięć ostatnich nocy ramadanu zgodnie z przekazem Ajszy:

Wysłannik Allaha (pokój z nim) przebywał w odosobnieniu w meczecie w czasie ostatnich dziesięciu nocy ramadanu i mawiał: „Szukajcie Nocy Przeznaczenia w ostatnich dziesięciu nocach ramadanu”. [Sahih Bukhari]


Dlaczego nie wiemy, kiedy dokładnie będzie miała miejsce?

Prorok (pokój z nim) wyszedł, by powiadomić ludzi o dacie Nocy Przeznaczenia, ale spotkał dwóch muzułmanów kłócących się. Prorok powiedział: „Wyszedłem, by powiadomić was o terminie Nocy Przeznaczenia, ale ci dwaj się sprzeczali i wiedza o niej została mi odebrana. Być może, to was jest lepsze. (…). [Sahih Bukhari]


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.