lutego 23, 2009

postrzeganie Raju i Piekła według islamu

Raj, Piekło i wszystko co dotyczy życia po śmierci, należą do kategorii tzw. al-ghajb (to, co skryte, niewidzialne). Allah mówi nam w Koranie, że wierzącymi są ci

{którzy uwierzyli w Niewidzialne (al-Ghajb)} i {pewni są życia przyszłego} [Koran, 2: 1-5].

Al-ghajb w języku arabskim oznacza fakt bycia nieobecnym, poza zasięgiem zmysłów. To wszystko to, czego nie obejmuje wzrok i jest ukryte, niewidzialne, a raczej niepoznawalne ani przez zmysły ani przez intelekt ludzki. Pojęcie to obejmuje wszystko, co jest przedmiotem wiary w islamie: Allaha, Jego anioły, święte Księgi, Proroków, Dzień Zmartwychwstania i Przeznaczenie (al-Qadar), Piekło i Raj, życie przyszłe jak również to, o czym poinformowali nas Allah i Jego Wysłannik odnośnie spraw przeszłości, przyszłości, teraźniejszości, etc; wiadomości o stworzeniu niebios i ziemi, życiu roślin i zwierząt, historie dawnych ludów, świat dżinów i wszystkie tajemnice wszechświata.

W związku z tym wierzymy w istnienie świata, który nie jest bezpośrednio widoczny dla nas, gdyż został ukryty.

Rzeczywistość istnienia przyszłego świata jest poza możliwością ludzkiego postrzegania. Inaczej mówiąc, nie możemy mieć do niego dostępu lub dowiedzieć się czegokolwiek o nim, za pomocą zwykłych środków postrzegania lub źródeł wiedzy, jakimi dysponujemy, takich jak doświadczenie, badania empiryczne, obserwację i analizę. Mimo że takie narzędzia i metody są rzeczywiście korzystne dla zdobywania wiedzy o doczesnym świecie, są po prostu bezużyteczne lub bezwartościowe, jeśli dotyczą rzeczywistości ostatecznego świata. Ludzie popełniają poważny błąd, kiedy korzystają z takich narzędzi i metod, aby spekulować na temat świata przyszłego. Ich zachowanie nie różni się od zachowania osoby, która stara się zważyć górę za pomocą wagi przeznaczonej dla złota.

Jedyna bezpieczna metoda uzyskania jakiejkolwiek wiedzy na temat istnienia życia po śmierci, znajduje się w Boskim objawieniu. Koran dla muzułmanina jest najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy, które posiadamy w naszych rękach. Następnie jest Sunna Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim).

Koran i hadisy zawierają wystarczające informacje na temat charakteru Raju i Piekła, ale podczas czytania tych informacji, musimy być zawsze ostrożni przed nadmierną skłonnością dokonywania porównań pomiędzy rzeczami z tych dwóch światów, ziemskiego i wiecznego. Opisy życia po śmierci muszą być właściwie rozumiane, jako odnoszące się do doświadczeń w sferze, która nie jest dla nas dostępna i która jest nieporównywalna w swej istocie, w odniesieniu do narzędzi i języka z ziemskiego świata, ograniczonych przez zakres ludzkiego umysłu.

Święty Koran przedstawia opis Raju tak, aby mógł być z łatwością pojęty przez umysł ludzki. Allah Wszechmogący, opisuje Raj językiem alegorycznym. Dlatego winniśmy z łatwością zauważyć, że wszystko, co dotyczy Raju, nie jest podobne do tego, co istnieje w tym świecie.

{Za każdym razem, kiedy (mieszkańcy Raju) otrzymają z nich (Ogrodów) owoce, będą mówić: „Otrzymaliśmy już je wcześniej”, a otrzymają rzeczy podobne} [Koran 2:25]

Ibn Abbas, Towarzysz Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) wyjaśniając powyższy werset, powiedział: „Rzeczy z tego świata nie są w niczym podobne do rzeczy Raju, za wyjątkiem ich nazw.”

Raj jest idealnym szczęściem i przyjemnością, gdzie niczego nie brakuje i nic nie może zakłócić tej błogości. Radości Raju są o wiele większe niż przyjemności tego świata. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: „Przestrzeń wielkości bicza w Raju jest lepsza niż ten świat i wszystko, co znajduje się w nim.”
W Raju wszystkie nasze życzenia i marzenia urzeczywistnią się, Allah mówi:
{Będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. I będziecie przebywać tam na wieki} [Koran, 43: 71]
W tym kontekście można również zacytować następujący wers ze Świętego Koranu:
{I żadna dusza nie wie, jaka radość jest trzymana dla nich w ukryciu w nagrodę za to, co oni czynili} [Koran, 32:17]
A nasz Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), mówi: „Allah rzekł: przygotowaliśmy dla Naszych prawych sług to, czego żadne oko nigdy nie widziało, żadne ucho nigdy nie słyszało, ani żadne ludzkie serce nigdy sobie nie wyobrażało”.
Jeśli chodzi o Piekło, to samo wspomnienie o nim, kieruje naszą psychikę ku wyobrażeniu ognia piekielnego przypominającego ogień, który znamy z tego świata. W rzeczywistości nie ma żadnego porównania między nimi, choć obydwa są ogniem. Możemy zaobserwować ogromną różnicę pomiędzy dwoma rodzajami ognia, gdy uważnie przestudiujemy opis zawarty w Świętym Koranie dotyczący ognia piekielnego. Jeśli ogień piekielny byłby taki sam jak ogień tego świata, spaliłby wszystko i przekształcił w węgiel. W piekle – przeciwnie - są drzewa, woda i cień, które znajdują się tam jednak, aby zadawać tortury i cierpienia, nie zaś ku zaspokojeniu i wygodzie. Gdy ktoś wpadnie w tym świecie w ogień, spotyka go nagła śmierć, tak więc unika tego. Lecz człowiek skazany na ogień piekielny – niech Allah nas od tego zachowa- będzie cierpiał wieczne męki, {nie umrze w nim, ani nie będzie też żył} [Koran, 87:13], tzn. ogień ten nie uśmierci go, by w ten sposób doznał ulgi od męk, a życie w nim nie przyniesie mu żadnej korzyści.

W świetle powyższego, trzeba dodać, że ci, którzy mówią, że Raj lub Piekło mają wymiar jedynie duchowy lub intelektualny, winni są popełnienia czynu ostatecznej arogancji, ponieważ zdają się wiedzieć lepiej niż sam Stwórca. Doświadczenie Raju i Piekła, jak opisane w Koranie i Sunnie, dotyczy całości istoty ludzkiej, łącznie z jej wymiarem fizycznym, intelektualnym, jak i duchowym.

Wiara w istnienie ostatecznego świata jest więc naturalnym wynikiem wiary w istnienie Boga. Jest to świat stworzony przez Pana wszystkich stworzeń – świat, który oferuje wieczne przyjemności, wolne od wad ziemskiego świata, nie zaś przemijające przyjemności życia doczesnego, które są jedynie namiastką tego, co nadejdzie później. To samo tyczy się Piekła. Allah dał człowiekowi pewien czas życia na tym świecie oraz umysłową zdolność myślenia i wolną wolę, zesłał nam zasady według których mamy żyć, aby zasłużyć na nagrodę i do nas należy wybór między wieczną radością i szczęściem, a nieskończonym potępieniem i bólem. Jak naiwne jest porównywanie przyjemności lub cierpienia tego świata, z tymi w życiu wiecznym. Wszystko, co dzieje się w obecnym życiu jest przemijające, ma swój kres, a jednak bardzo pragniemy tych przyjemności, choćby na chwilę. Podobnie boimy się zwykłego zastrzyku, czy pójścia do dentysty, choć ból ten jest niewielki i ma swój kres, ale jak trudno nam go znieść. Jak można więc bagatelizować ból i cierpienie w Piekle, czy szczęście i radość w Raju, które będą trwały wiecznie, nigdy się nie skończą...?

Modlimy się do Boga, abyśmy byli godni wejścia do tego najwyższego i wiecznego stanu błogości i szczęśliwości oraz aby uchronił nas od wiecznego bólu i cierpienia. Amin.

ŹRÓDŁA:
„Ogólny zarys Religii Islamu”- Ali al-Tantawi
Paradise and Hell in the light of the Qur’an and Sunnah” - Umar S. al- Ashqar
"Is Paradise physical?" (fatwa)
“Tafsir Ibn Kasir”, sura 87. Najwyższy

Sanak

8 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 2. Konohanahime,

  ależ w Raju dla kobiet same wspaniałe rzeczy - w tym posiadanie dziecka (od momentu jego zapragnięcia) - w godzinę, bez ciąży i bolesnego porodu.
  "W Raju, człowiek dostanie cokolwiek zapragnie. Człowiek mógłby więc zapragnąć mieć dzieci, jak przekazał Ibn Madżah od Abu Said Al-Khudri, który powiedział, ze Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) rzekł: „Kiedy wierzący w Raju pragnie mieć dziecko, donoszenie i narodziny dziecka staja się w jedna godzinę, jak wierzący sobie zażyczy." Ibn Hibban przekazał w innym hadisie: „Narodziny tego dziecka i jego dorastanie, jak sobie tego zażyczy, staje się w jedną godzinę."

  To tylko jeden z masy przykładów, a dla mnie - kobiety, która na myśl o ciąży jest chora i zawsze marzy jakby to było cudownie mieć kolejne dzieci bez potrzeby noszenia ciąży przez 9 m-cy - to coś o co warto się starać. A takich kwestii jest ogrom - to znaczy takich, dla których warto się starać, by wejść do Raju - już sama świadomość, że jest tam tylko radość, nie ma bólu, zazdrości, niesprawiedliwości, krzywd - jest bardzo nęcąca.

  A co do hurys i adonisów - nie każdy mężczyzna będzie miał 72 hurysy, a wyłącznie męczennicy - którzy z powodu męczeńskiej śmierci w imię Allaha mają specjalne przywileje (również np. ominie ich kara grobu).

  Nie jest napisane co kobieta dostanie w miejsce hurys, ale napisane jest, że dostanie coś równorzędnego. Coś, czego zapragnie - bo w Raju - czegokolwiek kobieta zapragnie, to otrzyma.

  Aby poczytać więcej o tym co nakreślam powyżej - polecam lekturę:

  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/pogrzeby-groby-zycie-po-smierci/sprzeciw-kobiety-wobec-faktu-ze-jej-maz-bedzie-w-raju-zyl-z-hurysami

  oraz

  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/pogrzeby-groby-zycie-po-smierci/hurysy-i-kobiety-w-raju

  Sally

  OdpowiedzUsuń
 3. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=E&Id=108237&Option=FatwaId
  KOBIETY JAKO WIĘKSZOŚĆ MIESZKAŃCÓW RAJU.
  PYTANIE: Wiem, że większość mieszkańców ognia piekielnego stanowią kobiety, ale szeich powiedział, że również w Raju wiekszość stanowią kobiety,spowodowane będzie to tym, że kiedy mężczyzna wejdzie do Raju wprowadzi ze sobą dwie kobiety, co oznacza 1 / 3 mężczyzn i 2 / 3 kobiet. jeśli to, co mówił jest prawdą, proszę o więcej szczegółów oraz hadisów, które to potwierdzają. dziękuję.

  To o czym mówił szeich, że kobiety stanowią większość mieszkańców Raju i mieszkańców Piekła jest to, co jeden ze szlachetnych towarzyszy, Abu Huraira wnioskował z autentycznych narracji o Proroku, że pierwsza i druga grupa mężczyzn, którzy wejdą do Raju będzie miała dwie żony, które wejdą z nim do Raju, i że w Raju nie będzie mężczyzny bez żony.

  An-Nawawi powiedział, że to, co jest zrozumiałe z tej narracji przekazanej przez Abu Huraira jest to, że w
  Raju będzie wiele kobiet oraz z narracji, która stwierdza, że większość mieszkańców Piekła to kobiety oznacza, że kobiety stanowią większość ludzkości.

  Jeśli chodzi o dokładne określenie ile ich jest, czy dwie trzecie lub więcej lub mniej, nie znaleźliśmy żadnej narracji,która stwierdza i określa to.

  (tlumaczone na szybko,wiec przepraszam z gory za stylistyke)

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 6. Islam nie usprawiedliwia w żaden sposób samobójców. Samobójstwo jest surowo zabronione. Osoba, która zabija ludzi niewinnych, czy wysadza się w powietrze, nie jest męczennikiem, jest grzesznikiem.

  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/postepowanie-mzlmnina/samobojstwo-a-islam
  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/dzihad-i-wojna/samobojcze-ataki-nie-maja-podstaw-w-islamie
  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/dzihad-i-wojna/atak-na-wroga-przez-wysadzanie-siebie-i-samochodu-w-powietrze
  http://sites.google.com/site/bankfatw/Home/dzihad-i-wojna/samobojcze-ataki

  To samo odnosi się do mężczyzn, jak i do kobiet ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. Jeśli chodzi o komentarz do fatwy przytoczonej przez Sanak... dlaczego nie da rady, aby i tu i tu było więcej kobiet? Nie wiemy, kiedy nastąpi koniec świata. Do tego czasu sytuacja może się bardzo zmienić... na 1 kobietę może nie przypadać już 0,9 lecz 0,5 czy mniej mężczyzny ;) Czemu nie... nie wiemy przecież co się jeszcze wydarzy ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. Anonimowy02 maja, 2011

  pfff to że jest więcej kobiet, ma znaczyć ze facet będzie mógł mieć kilka. ehhh schlebiają sobie. to może te kobiety też będą z kilkoma? calą wieczność z jednym? kto by wytrzymał? wyobraźnia mężczyzn nie zna granic. żenada.

  OdpowiedzUsuń

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.