grudnia 02, 2008

co oznacza słowo ALLAH i w co wierzą muzułmanie

Allah to arabski odpowiednik polskiego słowa Bóg, angielskiego "the God". Muzułmanie wierzą w jednego Boga, stwórcę niebios i ziemi. Wierzymy w cudowne stworzenie świata widzialnego i niewidzialnego (aniołowie, szatan, diabły i dżinny), we wszystkich proroków i wysłanników bożych wymienionych w Księgach Objawionych (Torze, Ewangelii i Koranie). Wierzymy w cudowne stworzenie Adama i Ewy, w niepokalane poczęcie proroka Jezusa (pokój z nim), w fakt, iż był on słowem i duchem posłanym przez Boga. Koran wymienia Marię, matkę Jezusa, jako jedną z najlepszych kobiet, czcicielek Boga, wreszcie wierzymy w misję prorocza Muhammada, cudowne objawienie Koranu, Słowa Bożego, który stanowi podstawową wykładnię islamu. Obok Koranu, przestrzegamy sunny - czyli tradycji ustanowionej przez Proroka Muhammada - jego własnych słów, wypowiedzi, zaleceń, czynów, postępowania, przykładów i wzorca praktyki religijnej. Należy jednak zaznaczyć, iż islam nakazuje nam czysty monoteizm polegający na oddawaniu czci, tylko i wyłącznie Bogu. Tylko do Niego możemy kierować modlitwy, tylko Jego możemy prosić o pomoc, albowiem Bóg jest Wszechmocny, Wszechmogący i Wszechsłyszący, i żadne stworzenie przez niego powołane do życia bez Jego Mocy i Woli nie ma żadnych mocy stwórczych. Nie wolno nam zatem oddawać jakiejkolwiek czci Marii, matce Jezusa czy Jezusowi, Muhammadowi czy innym prorokom. Uczeni w islamie za innowację uznają celebrowanie urodzin proroków, czy to Jezusa czy Muhammada i na takie praktyki nie zezwalają, stąd też dylemtatem moralnym dla wielu muzułmanów jest uczestnictwo w chrześcijańskiej wigilii. Ale to temat na odrębny wpis na blogu...

Lektura polecana: KIM JEST ALLAH.

Umm Latifa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.