marca 30, 2011

matka

Temat dobroci i posłuszeństwa względem rodziców, szczególnie matek, Allah przywołał w Koranie kilkakrotnie. Muzułmanin pragnący postępować zgodnie ze swoją religią nie może zapominać o tym, jak wielkim darem i obowiązkiem jest Mama. Nigdy, bez względu na okoliczności nie wolno odnosić się do niej niegodnie.
{I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. Matka nosiła go w trudzie i urodziła go w trudzie.} [Koran 46:15]

{I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców - dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: uff (jest to najlżejsza forma ukazania niezadowolenia) i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie, i mów: "Panie mój, bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały."} [Koran 17:23-24]

{Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców. Ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to, żebyś Mi dodawał za współtowarzyszy to, czego ty nie znasz - to ich nie słuchaj! Do Mnie powrócicie i wtedy Ja wam obwieszczę, co czyniliście.} [Koran 29:8]
{I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: - matka nosiła go pośród wielu trudów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach - "Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza Wasz koniec!" A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię, żebyś Mi dodawał współtowarzyszy - o czym nie masz żadnej wiedzy - to nie słuchaj ich! Jednak zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny! Idź drogą tych, którzy się do Mnie nawrócili. Potem do Mnie powrócicie i Ja obwieszczę wam to, co czyniliście.} [Koran 31:14-15]

{Jezus powiedział: "Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgęi uczynił mnie prorokiem. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę - jak długo będę żył - i dobroć dla mojej matki.} [Koran 19:30-32]

Istnieje również szereg przekazów dotyczących wysokiej pozycji matki w islamskiej rodzinie.

Prorok (sal allahu alejhi wa salaam) powiedział: "Raj leży u stóp matki". [Ahmad, Nasai]

Pewien mężczyzna przyszedł do Proroka (sal allahu alejhi wa salaam) i powiedział: "O Wysłanniku Allaha! Kto pośród ludzi najbardziej zasługuje na moje towarzystwo?" Prorok powiedział: "Twoja matka." Mężczyzna powiedział: "A następnie kto?" Prorok powiedział: "Twoja matka." Mężczyzna dalej pytał: "A następnie kto?" Prorok powiedział: "Twoja matka." Mężczyzna zapytał znów: "A następnie kto?" Prorok powiedział: "Twój ojciec." [Bukhari, Muslim]

Abu Usaid Saidi powiedział: "Siedzieliśmy raz z Wysłannikiem Allaha, gdy mężczyzna z plemienia Salma przyszedł do niego i powiedział: "O Wysłanniku Allaha! Czy moi rodzice mają nade mną prawa, nawet po tym jak umrą?" Prorok powiedział: "Tak. Musisz się za nich modlić do Allaha, aby pobłogosławił ich Swoim Przebaczeniem i Miłosierdziem, spełniać obietnice, jakie komukolwiek złożyli i szanować ich związek z przyjaciółmi"."[Abu Dałud i Ibn Madża]

Abdullah ibn Amr przekazał, że Wysłannik Allaha (sal allahu alejhi wa salaam) powiedział: "Wielkie grzechy to wiara, że Allah ma współtowarzyszy, nieposłuszeństwo rodzicom, morderstwo i fałszywa przysięga". [Bukhari, Muslim]

Asma bint Abu Bakr przekazała, że podczas traktatu w Hudajbija, jej matka, która była wówczas politeistką, przyszła odwiedzić ją z Mekki. Asma poinformowała Wysłannika Allaha o jej przyjeździe i o tym, że potrzebuje pomocy. Prorok powiedział: "Bądź dobra dla swojej matki". [Bukhari, Muslim]

Ibn Abbas powiedział, udzielając rady w kwestii skruchy za grzech: "Nie znam żadnego innego uczynku, który przybliża ludzi do Allah bardziej, niż łagodne traktowanie i szacunek w stosunku do własnej matki". [Bukhari]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.