marca 15, 2009

islam a aborcja

Aborcja jest kontrowersyjnym tematem, budzącym wiele emocji. Jej zwolennicy twierdzą, że kobieta ma prawo decydować o własnym ciele i płodzie rozwijającym się w nim, zaś przeciwnicy twierdzą, że płód to osobne życie, które ma prawo do ochrony. Jedni chcą zezwolić na nią, niezależnie od okoliczności, inni starają się zawęzić jej dopuszczalność jedynie do pewnych sytuacji, jeszcze inni walczą o bezwzględny zakaz usuwania ciąży, bez względu na okoliczności. A jakie stanowisko zajmuje islam?

Islam postrzega życie jako cenny dar od Boga, o który należy dbać od momentu jego powstania i którego nie wolno człowiekowi bezpodstawnie odebrać. W Koranie powiedziane jest:

{Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan: Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie swoich dzieci z biedy - My damy zaopatrzenie i wam, i im i nie przybliżajcie się do czynów szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni!} [Koran, 6:151]

A także:

{I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, podobnie jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wielkim grzechem!} [Koran, 17:32]

Z wersetów tych jasno wynika, że islam zabrania zabijania dzieci, czy to z obawy przed biedą, czy też z jakiegokolwiek innego powodu. Jest to ciężki grzech. Pytanie tylko, czy płód to już dziecko...

Zanim jednak rozważymy stanowisko islamu na temat aborcji, warto przyjrzeć się kilku innym kwestiom.

Po pierwsze, islam stawia wielki nacisk na rodzinę, zachęca małżonków do posiadania potomstwa. Nie można unikać posiadania potomstwa, jeśli nie ma ku temu uzasadnionej przyczyny, przy czym obawa przed trudnościami z utrzymaniem, wychowaniem i wykształceniem dzieci taką przyczyną nie jest. Jest nią natomiast chęć zachowania odpowiedniej przerwy pomiędzy ciążami (2 lata na wykarmienie w pełni poprzedniego dziecka), uzasadniona obawa, że ciąża stanowiłaby problem dla zdrowia lub życia matki, i tym podobne. Jednakże w takim przypadku, małżonkom dozwolone jest stosowanie antykoncepcji. Co prawda islam dopuszcza antykoncepcję, jednak pod pewnymi warunkami, a mianowicie:

1) muszą się na nią zgodzić zarówno żona, jak i mąż;
2) nie może wyrządzać szkody, stanowić zagrożenia dla zdrowia;
3) nie może być praktykowana permanentnie, a jedynie czasowo (np. przez okres dwóch lat po porodzie, aby w pełni wykarmić dziecko piersią).

Po drugie, islam bardzo ogranicza liczbę „niechcianych” ciąż, dzięki zachowywaniu nakazów i przestrzeganiu zakazów Allaha, takich jak.:

- przestrzeganie zasad hidżabu (odpowiedni strój sposób zachowania),
- zakaz mieszania się płci bez uzasadnionej przyczyny,
- zakaz pozostawania sam na sam kobiety z mężczyzną nie będącym jej mahram (mężem, ojcem, synem i innymi, z którymi w świetle islamu nie może zawrzeć małżeństwa),
- zakaz samotnego podróżowania kobiety, itp.

Unikając takich sytuacji, a także mając na względzie dopuszczalność antykoncepcji w uzasadnionych przypadkach, łatwo zauważyć, że ciąża nie powinna stanowić „problemu”, którego należy się „pozbyć”. Dlatego zakaz aborcji jest tym bardziej uzasadniony.

Istnieje różnica w opinii uczonych co do dopuszczalności aborcji w początkowym stadium ciąży, jedni zabraniają jej całkowicie (bez względu na okoliczności) już od 40. dnia po poczęciu, kiedy to płód zaczyna się formować, inni mówią, że całkowity zakaz dotyczy płodu od 120. dnia od momentu poczęcia, kiedy to staje się on człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu – posiada nie tylko ciało, ale i duszę (co wiadomo z hadisów Proroka Muhammada, pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Dokonanie aborcji od tego momentu postrzegane jest jak forma zabójstwa człowieka i jest to jeden z najcięższych grzechów w islamie. Allah mówi w Koranie:

{Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi.} [Koran, 5:32]

Jedynym wyjątkiem, kiedy aborcja na tym etapie ciąży jest dozwolona i nie jest postrzegana jako grzech, jest sytuacja, kiedy zachowanie ciąży stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia matki (co musi być potwierdzone przez kilku specjalistów). Jest tak, ze względu na obowiązującą w islamie ogólną zasadę wybierania mniejszego zła. W tym przypadku życie matki, jako osoby już narodzonej, spełniającej ważną funkcję w rodzinie, jest cenniejsze od życia nienarodzonego dziecka.

Co do aborcji na wcześniejszym etapie ciąży, jest ona ogólnie zabroniona, jednak są sytuacje, w których staje się dopuszczalna. Jest tak na przykład wtedy, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety, lub gdy na przykład jej zachowanie mogłoby spowodować krzywdę. Uczeni dopuszczają tu na przykład usunięcie ciąży będącej skutkiem gwałtu, jeśli przez to kobieta czy dziecko miałoby ucierpieć, lub usunięcie płodu trwale i nieodwracalnie zdeformowanego, jeśli lekarze potwierdzą, że nie ma szans na jego wyleczenie. Jednakże wszelkie powody, które mogłyby uczynić aborcję dopuszczalną w początkowym stadium ciąży, nie stanowią już usprawiedliwienia dla usunięcia jej w fazie późniejszej (zdaniem niektórych uczonych od 40. dnia, zdaniem wszystkich z pewnością od 120. dnia od poczęcia, kiedy to płód obdarzony zostaje duszą). Faktem jest, że im późniejsze stadium ciąży, tym bliższe jest to zakazowi wykonania aborcji.

Warto przeczytać:
Planowanie rodziny
Antykoncepcja z punktu widzenia islamu
Relacje damsko męskie według islamu
Związki przedmałżeńskie
Gwałt a aborcja
Aborcja w islamie
Aborcja we wczesnym stadium ciąży
Aborcja zdeformowanego płodu
Aborcja po obdarzeniu płodu duszą

Monika

1 komentarz:

  1. Dzięki. Bardzo dobre opracowanie tematu. Szukałem informacji o stosunku islamu do aborcji. Tutaj znalazłem wszystko, co mi było potrzebne :)
    P

    OdpowiedzUsuń

Uprzedzamy - komentarze niecenzuralne, obraźliwe, szerzące nienawiść i uprzedzenia, bądź zawierające linki do stron wypaczających nauki islamu lub przyczyniających się do niszczenia dialogu nie będą publikowane.

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.